19-21 Martie 2015, atelier bilateral (Aix-en-Provence, Franţa)

În confirmitate cu planificarea generală a activităților derulate în cadrul proiectului de cercetare, echipele română și franceză s-au întâlnit la GERJC pentru o sesiune de lucru. A fost luat un număr de decizii privind gestiunea organizării și cercetării.

Un statut al situației publicațiilor a fost prezenat :
- Contribuțiile prezentate în cadrul panelului codirijat de Simina Tănăsescu,  Michel Rosenfeld și Cheryl Saunders intitulat « Constituions et crise financière » în cadrul congresului Asociației Internaționale de Drept Constituțional din 2014, derulată la Oslo (Norvegia) au fost publicate în numărul special din 2014 al Revista Română de Drept Comparat.
- Contribuțiile prezetate în cadrul panelului dirijat de Fred Morrison și moderat de către Miklós Kiraly intitulat « les limitations de la dette et du déficit public » în cadrul Congresului Asociației Internaționale de Drept Comparat din 2014 derulată la Viena (Austria) sunt în proces de a fi publicate într-un volum colectiv al editurii Springer ce urmează să apară în 2015.
- Documentele conferiței internaționale intitulată « Façonner les règles constitutionnelles pour l’équilibre budgétaire » care a avut loc la București (România) în luna noiembrie 2014 sunt pe cale de a fi publicate într-un volum colectiv în 2015.
- Cartea bilingvă ce va reuni prezentările din cadrul seminarului bilateral ce urmează a fi organizat pe data de 12 iunie 2015 în Aix-en-Provence pe tema « Les droits fondamentaux, équilibre budgétaire et protection juridictionnelle » și care au ca destinatar instituțiile și deciziile politice din aria de reguli a politicilor echilibrului bugetar vor fi publicate pe parcursul anului 2015.
- Echipa franceză prezintă un al patrulea proiect ce constă în transpunerea regulei de aur din cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene.

Pe ordinea de zi a fost și tema organizării următoarelor două evenimente științifice din cadrul proiectului :
- O masă rotundă româno-franceză va avea loc în Aix-en-Provence pe 12 iunie 2015 pe tema « Les droits fondamentaux, équilibre budgétaire et protection juridictionnelle ». Distribuția panelului, temele abordate precum și derularea generală a evenimentului au fost decise în cadrul întâlnirii.
- Un colocviu final al proiectului asupra căruia au putut fi discutate primele aspecte. Evenimentul va avea loc în Franța în primul trimestru al anului 2016 în măsura în care cererea de prelungire va fi aprobată. A fost agreat faptul că două culegeri vor fi publicate în urma acestor două evenimente.

 

 

 

FCBB - Versiunea Română

Acest proiect de cercetare este sprijinit printr-un grant al Ministerului Educației, CNCS - UEFISCDI, proiect nr. PN-II-ID-JRP-RO-FR-2012-0137.

FCBB - English Version

This research project is supported by a grant of the Romanian Ministry of Education, CNCS-UEFISCDI, project number PN-II-ID-JRP-RO-FR-2012-0137.

FCBB - Version Française

Ce projet de recherche est financé par le Ministère de l'Éducation, CNCS - UEFISCDI, projet no. PN-II-ID-JRP-RO-FR-2012-0137.