2013-2015, Florența (Italia)
Constitutional Change through Euro Crisis Law / Schimbările constituționale din perspectiva juridică a crizei Euro, Proiect de cercetare al departamentului de Drept al Institutului Unversității Europene din Florența
Simina-Elena Tănăsescu și Dragoș Troantă, membrii ai echipei române a FCBB, au participat la eveniment.

13-14 Noiembrie 2015 Atena (Grecia)
The sovereign debt revisited by Constitutional and International Law / Deficitul suveran revizitat prin dreptul constituțional și internațional, Masă rotundă internațională organizată de către Asociația Internațională de Drept Constituțional.
Raportul național român a fost scris de către Viorica Vitam doctorant, Universitatea București.

27-28 martier 2014, Lille (Franţa)
La règle d'or des finances publiques en Europe: son impact dans les systèmes budgétaires nationaux/ Regula de aur a finanţelor publice în Europa: impactul său asupra sistemele bugetare naionale (simpozion internaţional organizat de Universitatea Lille 2 - echipă de cercetare în drept public)
Simina-Elena Tănăsescu a participat la eveniment. 

FCBB - Versiunea Română

Acest proiect de cercetare este sprijinit printr-un grant al Ministerului Educației, CNCS - UEFISCDI, proiect nr. PN-II-ID-JRP-RO-FR-2012-0137.

FCBB - English Version

This research project is supported by a grant of the Romanian Ministry of Education, CNCS-UEFISCDI, project number PN-II-ID-JRP-RO-FR-2012-0137.

FCBB - Version Française

Ce projet de recherche est financé par le Ministère de l'Éducation, CNCS - UEFISCDI, projet no. PN-II-ID-JRP-RO-FR-2012-0137.