“De la Tratatul Fiscal la Constituţie: identificarea unei forme juridice pentru principiul (economic) al echilibrului bugetar” este un proiect de cercetare finanţat în cadrul programului de cercetare comun româno-francez, acordat pentru o perioadă de 24 de luni (2014 - 2015) de către  Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din România şi de către Agence Nationale de la Recherche din Franţa echipelor de cercetare română şi franceză conduse de profesorii Elena-Simina Tănăsescu şi Eric Oliva.

Instituţiile gazdă ale acestui proiect sunt Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice  (CDCIP) din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti şi  Institut Louis Favoreu-Groupe d’études et de recherches comparées sur la justice constitutionelle ILF – GERJC din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Politice, Universitatea Aix-Marseille.

Obiectivul proiectului este acela de a identifica un mecanism juridic pentru inserarea în sistemele juridice naţionale ale României şi Franţei normele necesare pentru asigurarea echilibrului bugetar impus tuturor statelor membre ale Uniunii Europene de Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în Uniunea Economică şi Monetară, semnat la 2 martie 2012 la Bruxelles (cunoscut şi sub denumirea de Tratatul Fiscal), într-o manieră care să fie complementară cu principiile, regulile şi jurisprudenţa relevante deja existente.

Planul de lucru al proiectului include, între alte activitati, organizarea, la Bucureşti, în noiembrie 2014, a unei conferinţe internaţionale (link to page) care va aborda problematica echilibrului bugetar la nivel internaţional şi european, precum şi din perspectiva instituţiilor financiare internaţionale. De asemenea, subiectul va fi dezbătut si în cadrul unui workshop bilateral (link to page) care se va desfăşura în Aix-en-Provence, în aprilie 2015, în cadrul caruia vor fi evaluate comparativ rezultatele transpunerii în sistemele juridice român şi francez a exigenţei echilibrului bugetar şi vor fi sugerate eventuale măsuri corective.

Rezultate intermediare ale cercetării bilaterale au fost prezentate în cadrul a două evenimente internaţionale importante pentru cercetarea juridica la nivel mondial, anume Congresul Asociaţiei Internaţionale de Drept Constituţional  (Oslo, 16-20 iunie 2014), unde un atelier de lucru a fost dedicat subiectului  “Constitutions and financial crisis”, precum şi Congresul Asociaţiei Internaţionale de Drept Comparat (Viena, 20-26 iulie 2014), în cadrul căruia o secţiune specială din panelul de Drept Constituţional a fost dedicată subiectului “Limitations on government debt and public deficit”. 

Principalele rezultate ale proiectului vor consta în recomandări pentru politicile publice în materie bugetară ale celor două state ce asigură finanţarea cercetării (România si Franta) şi în cele două publicaţii care vor rezulta din conferinţa internaţională (un volum cuprinzător pe tema echilibrului bugetar cu o perspectivă comparată la nivel global) şi workshop-ul bilateral (un volum bilingv româno-francez care va reuni experienţe nationale rezultate din implementarea exigentei europene a echilibrului bugetar în mai multe state membre ale Uniunii Europene). Aceste publicatii vor fi diseminate către principalele biblioteci universitare, dar şi către autorităţile publice care ar putea fi interesate de o astfel de evaluare.

FCBB - Versiunea Română

Acest proiect de cercetare este sprijinit printr-un grant al Ministerului Educației, CNCS - UEFISCDI, proiect nr. PN-II-ID-JRP-RO-FR-2012-0137.

FCBB - English Version

This research project is supported by a grant of the Romanian Ministry of Education, CNCS-UEFISCDI, project number PN-II-ID-JRP-RO-FR-2012-0137.

FCBB - Version Française

Ce projet de recherche est financé par le Ministère de l'Éducation, CNCS - UEFISCDI, projet no. PN-II-ID-JRP-RO-FR-2012-0137.